آینده شغل استادی

آینده شغل استادی در ایران چگونه است؟

طبق تحقیقات آینده پژوهی بازار خدمات از بازار تولید به شدت جلو خواهد زد و در بازار خدمات بخش تدریس و مشاوره رشد زیادی خواهد داشت.

این موضوع به وضوح دیده می شود که تمام سازمان ها و کارخانجات به آموزش به یک ضرورت نگاه می کنند. آن ها می دانند که اگر تغییر نکنند و خودشان و پرسنلشان را رشد ندهند ناگزیر خواهند بود گوی و میدان را به رقبا واگذار کنند و از صحنه اقتصادی خارج گردند.

موضوع آموزش و مدیریت دانش به یک علم جدی تبدیل شده است و نیازسنجی آموزشی از ضروریات برنامه ریزی ابتدای سال هر شرکتی است. از تخصیص بودجه سالیانه به واحد آموزش نیز می توان متوجه شد که این واحد هر سال سهم بزرگتری از بودجه را به خود اختصاص می دهد و این یعنی رشد بازار آموزش در صنایع در سال‌های آینده.

حتی افراد فهمیده اند که دانشگاه چیز زیادی به آنها اضافه نمی کند. کارکنان فارغ از سازمان و شرکتی که در آن کار می کنند خود به دنبال یادگیری و پیشرفت هستند. این افراد شما را پیدا خواهند کرد و به دنبال یادگیری از شما خواهند بود. هر چقدر این افراد تشنه یادگیری بیشتر باشند، زمینه رشد استادی نیز بازتر است.

همیشه افرادی هستند که برای داشتن بخشی از تخصص شما حاضرند پول پرداخت کنند.

چراکه همیشه افرادی هستند که پائین تر از سطح شما هستند و برای رسیدن به جایگاه شما تلاش می کنند. کاری که باید شما انجام دهید این است که سعی کنید سطح خود را بالاتر ببرید تا افراد بیشتری و با پرداخت مبلغ بیشتری به دنبال جایگاه شما باشند. مساله ساده است. شما باید سعی کنید از دیگران جلو بزنید و بقیه برای رسیدن به جایگاه شما حاضرند پول پرداخت کنند.

آینده شغل استادی

از منابع اطلاعاتی جمع آوری شده در ویکی آموزش استفاده کنید. در مورد موضوعات تهیه شده در ویکی آموزش آینده کاری روشنی متصور است، از این موضوعات از لینک زیر استفاده کنید.

پکیج های آموزشی را از لینک زیر مشاهده کنید: