کارمندی

آیا شما کارمند هستید و به دنبال شغل دوم هستید؟

شاید شما اکنون کارمند باشید و برایتان امنیت شغلی زندگی یک کارمند بسیار مهم باشد. بله امنیت و آرامش خاطر یک کارمند از مهم ترین ویژگی های زندگی کارمندی است ولی توجه کنید که شما بهیچ عنوان نمی توانید با زندگی کارمندی رویاهای بلندپروازانه داشته باشید. شما در امنیت ذهنی خود با حقوق کارمندی شاید بتوانید با همان آب باریکه گذران زندگی را داشته باشید اما بپذیرید شما اسیر هستید و خیلی از آزادی های زمانی و مالی را با حقوق ماهیانه زندگی کارمندی معامله کرده اید.

شما استقلال مالی خود را داده اید تا شخصی دیگر که کارفرمای شماست به آرزوهای خود برسد. اما ما به شما یک پیشنهاد ویژه داریم.

شغل دوم تدریس

پیشنهاد نمی کنیم همین الان کارتان را رها  کنید و به دنبال رویاهای خود از همه چیز دست بکشید. بلکه پیشنهاد می کنیم سطح امنیت خود را بالاتر ببرید یعنی در کنار کار خود یک کار دیگر را حتماً شروع کنید.

ما کار تدریس را پیشنهاد می کنیم.

در حقیقت فکر میکنم بهترین کاری که بتوان در کنار کارمندی ادامه داد، تدریس است. تدریس با متدی که ما در سایت ویکی آموزش بعد تشریح خواهیم کرد هم به شما کمک خواهد کرد که درآمد قابل توجهی در کنار کار خود کسب کنید و همچنین وارد شدن به حوزه تدریس به شدت باعث ارتقاء شغلی شما در کار فعلی شما خواهد شد.

واقعیت جالبی است اینکه وقتی شما تصمیم به تدریس می گیرید با تمام وجود باید مطالب را درک و هضم کنید تا بتوانید انتقال دهید و همین موضوع باعث می شود که در آن موضوع در کار فعلی خود به مهارت بالایی برسید و زمینه ارتقاء شغلی فراهم می گردد. بنابراین ما به شما تدریس را به عنوان کار دوم در کنار کار فعلی خود پیشنهاد کنیم.

لطفاً کارمندی را به عنوان آینده کاری خود در نظر نگیرید و از اینکه به خواهید بعد سی سال کار کارمندی بازنشسته شوید عمیقاً فرار کنید، این نارضایتی از وضعیت حال شما قدم بزرگی است برای حرکت به سمت رویاهای زیبای شما. پس اولین قدم را بردارید و مصمم در این راه باشید.

شما در حال حاضر شاید در یکی از زمینه های زیر متخصص باشید. پیشنهاد ویکی آموزش به شما این است که از مجموعه های تهیه شده سرعت حرکت خود را افزایش دهید. این مجموعه ها همانند کتابخانه تخصصی است که همیشه همراهتان خواهد بود و در هر زمان می توانید از آنها استفاده کنید.